maanantai 1. huhtikuuta 2013


Sähköinen liiketoiminta kurssitehtävät 

Itseopiskelutehtävien palautus tapahtuu 30.4.2013 mennessä! Mikäli sinulla on kysyttävää tai tehtävän anto on epäselvä kommentoi blogiin TAI nopeammin saat vastauksen MSL12 FB seinän kautta.


Opintojakson kokonaisuus on 5 opintopisteen laajuinen, joten tehtävää on ihan reippaasti. Opintojakso on meinaa  siis kokonaisuudessaan 133 h opiskelijan työtä. Tsemppiä kaikille!


Palautusohjeet


Tehtävien 1-4 palautus tehdään omaan blogiin sekä linkkilistana Kirsille. Tehtävä 5 palautetaan sähköpostilla Kirsille sähköposti osoitteeseen kirsi.mikkola(at)liiketoiminta.info.
 • Noudata annettua aikaa eli 30.4.2013 mennessä. Mikäli työkiireet tai positiiviset asiakkaat aiheuttavat positiivista ongelmaa etkä pysty  suorittamaan tehtäviä annetussa ajassa, ilmoita siitä vähintään 1 ennen palautusajan päättymistä eli 23.4.2013.
 • Ilmoita tehtävien suorituksesta sähköpostilla, johon laitat otsikon ”erikoistumisopintojen 2013 tehtävät”
 • Kirjoita sähköposti seuraavan mallin mukaan:
 • Tehtävä 1. + tarkka osoite missä tehtävä on
 • Tehtävä 2. + tarkka osoite missä tehtävä on
 • Jne.

Tehtävä 1


Pohdi mikä merkitys on yrityksen visiolla (liiketoiminnallisilla tavoitteilla) sähköisen liiketoiminnan strategisessa suunnittelussa?  Mitä yrityksen e-strategian tulee vähintäänkin sisältää?

Tehtävä 2


Mikä mielestäsi verkkokaupan merkitys Suomen pk-yrityksille ja elinkeinoelämälle Suomessa? Voit tarkastella kysymystä matkailun, elämystuotannon tai vapaa-ajan näkökulmasta JA MYÖS muiden kuten toimialojen näkökulmasta.

Käsittele mm. seuraavia asioita:


 • Minkälaisia muutoksia näet kaupankäyntiprosesseissa verkkokaupan yleistyessä syntyvän?
 • Ketkä voittavat, ketkä häviävät tässä muutosprosessissa?
 • Mitä tekijöitä koet voimakkaimmin verkkokaupan kasvua rajoittavina?
 • Onko yleensäkin verkkokaupan asema Suomessa jotenkin erilainen kuin muualla Euroopassa, USA:ssa tai Japanissa? Miksiköhän?

Tehtävä 3 • Kerro lyhyesti valmismatkalaista ja kuluttajasuojalaista. Missä niitä sovelletaan ja miten?
 • Kuluttajansuojalain säännökset ovat pääsääntöisesti pakottavia lain säännöksiä, mitä tällä tarkoitetaan?
 • Mitä tarkoitetaan tietosuojalla kuluttajalle suunnatussa verkkokaupassa?
 • Mitä tarkoitetaan etämyyntisäännöksillä, jotka koskevat elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välistä kauppaa? Mitä nämä säännökset ovat?
 • Mitä tarkoittaa ns. muotovapaus yritysten välisissä sähköisen kaupankäynnin sopimuksissa?

Tehtävä 4


 • Miten Internet on vaikuttanut matkailuyritysten kaupankäynnin arvoketjuun?
 • Miten konkreettisesti matkailun tuotantoverkoston toimintaa voidaan tehostaa sähköistämällä verkoston liiketoimintaprosesseja b to c kaupassa? Entä b to b kaupassa?
 • Pohdi miten Globaalit jakelujärjestelmät ohjaa yritysten  sähköistä kauppaa, vai ohjaatko?

VAIHTOEHTOTEHTÄVÄ:


Voit vaihtaa yhden (tehtävät 1-4) seuraavaan tehtävään

Tehtävä 5 (vähintään 4 sivua)

Kirjoita essee, jossa pohdit sähköisen liiketoiminnan tulevaisuutta suomalaisissa matkailun, vapaa-ajan ja elämystuotannon yrityksissä. Esitä näkemyksiäsi seuraavista näkökulmista:
 • kilpailutilanteen muuttuminen matkailutoimialalla
 • asiakkaiden odotusten kasvaminen, kulutus- ja ostotottumusten muuttuminen
 • uudet liiketoimintamallit
 • muuttuvat markkinointi ja yhteisöllisyys
 • yritysten sähköisen liiketoiminnan osaamisen kasvaminen
Pohdi lisäki miten yritysten asiakkuuden hallinnan osa-alueita tulisi kehittää palvelemaan paremmin ja tehokkaammin yrityksen operatiivisia ja analyyttisiä toimintaprosesseja.

Huom! Tehtävä 5 palautus sähköpostilla!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti